پریدن به محتوای اصلی

مدل ارتباط گیری با دانش آموز


  • مدل ارتباط گیری با دانش آموز نام دوره
  • حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری استاد
  • مارچ 16, 2017 آغاز دوره
  • مرکز فرهنگی و تبلیغی آینده سازان ارائه دهنده
  • رایگان قیمت
  • 1 جلسه تعداد جلسات
نام نویسی