پریدن به محتوای اصلی

تبلیغ در اربعین

راهپیمایی اربعین بزرگترین راهپیمایی جهان است. نکته مهم این پیاده روی این است که تعظیم شعائر را با این کار در کل جهان داریم. جمعیت عظیمی به خاطر امام حسین (ع) به سمت کربلا حرکت می کنند و به حرم ایشان خود را می رسانند ولی نباید افراد فقط به پیاده روی و زیارت فکر کنند. بلکه اینها همه باید همراه با تفکر باشد و شناخت امام حسین (ع) و اهداف قیام ایشان را در نظر داشته باشیم در این پیاده روی کارهای خوبی انجام می شود سخنرانی های خوب برای مردم بسیار می تواند مفید باشد. کسانی که به پیاده روی می روند برای خود برنامه داشته باشند طوری باشد که به صرف پیاده روی بسنده نشود و شور را با شعور همراه کنیم. به این ترتیب تاثیر بیشتری داشته و یک نقطه عطفی در زندگی شخصی افراد و جامعه به وجود می آید این پیاده روی تبلیغ دین اسلام و مذهب تشیع است.

وارد شوید یا ثبت نام کنید