پریدن به محتوای اصلی

روش های تبلیغ دانش آموزی در مدارس


  • روش های تبلیغ دانش آموزی در مدارس نام دوره
  • مرکز فرهنگی و تبلیغی آینده سازان استاد
  • مارچ 16, 2017 آغاز دوره
  • مرکز فرهنگی و تبلیغی آینده سازان ارائه دهنده
  • رایگان قیمت
  • 3 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

روش های کلیدی تبلیغ دانش آموزی در مدارس؛ بایسته هایی است که یک مبلغ می بایست به منظور حضور در مدارس جهت تبلیغ رعایت نماید. این روش ها در سه مرحله توسط حجت الاسلام و المسلمین نوری در دوره آموزشی هادیان معرفت بیان شده است. شما در این ویدیو با مرحله دوم یعنی مقارنات (بخش اول) آشنا خواهید شد. به عبارتی نکاتی که یک مبلغ پس از ورود به مدرسه می بایست مدنظر قرار دهد.

سرفصل ها

نام نویسی