پریدن به محتوای اصلی

اصول و ویژگی فعالیت های تربیتی


  • اصول و ویژگی فعالیت های تربیتی نام دوره
  • حجت الاسلام والمسلمین محلاتی استاد
  • نوامبر 11, 2018 آغاز دوره
  • سامانه آموزش مجازی مَدرس ارائه دهنده
  • 12500 تومان قیمت
  • 25 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

اطلاعات دوره اصول و ویژگی فعالیت های تربیتی

سوابق علمي و اجرائي استاد دوره

نام استاد: حجت الاسلام والمسلمين امید محلاتی یگانه

روش نمره دهي دوره

60%نمره اين دوره مربوط به آزمون پاياني و 40% آن مربوط به آزمون هاي هر جلسه است.

سرفصل ها

نام نویسی