پریدن به محتوای اصلی

مهارتهای ارتباطی

ثبت نام در این درس فقط با دعوت مجاز است

  • مهارتهای ارتباطی نام دوره
  • جناب آقای دکتر مهکام استاد
  • جولای 15, 2023 آغاز دوره
  • سازمان داوری هدایت ارائه دهنده
  • 900000 تومان قیمت
  • 15 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها