پریدن به محتوای اصلی

روش ها و فنون تصمیم گیری و حل مسئله

ثبت نام در این درس فقط با دعوت مجاز است

  • روش ها و فنون تصمیم گیری و حل مسئله نام دوره
  • حجت الاسلام پورقلی استاد
  • جولای 17, 2023 آغاز دوره
  • سازمان داوری هدایت ارائه دهنده
  • 480000 تومان قیمت
  • 16 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها