پریدن به محتوای اصلی

رسالت مبلغان دینی در حوزه پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی اعتیاد


  • رسالت مبلغان دینی در حوزه پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی اعتیاد نام دوره
  • حجت الاسلام والمسلمین رنجبر استاد
  • دسامبر 20, 2018 آغاز دوره
  • سامانه آموزش مجازی مَدرس ارائه دهنده
  • 91000 تومان قیمت
  • 36400 تومان قیمت با تخفیف
  • 30 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

اطلاعات دوره رسالت مبلغان دینی در حوزه پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی

درباره پیامبر مکرم اسلام فرموده اند: "طبیب دوّار بطبّه" بر این اساس وظیفه یک روحانی و مبلغ که پیرو راه آن بزرگوار است این است که به دنبال افرادی باشد که چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ ظاهری آسیب دیده اند تا بتواند با القاء مفاهیم دینی در جای مناسب خود آن ها را درمان نماید. یکی از این بیماری ها اعتیاد است که رفتار آگاهانه یک روحانی با یک فرد معتاد می تواند او را درمان کند و علاوه بر آن می تواند دیدگاه مردم را نسبت به جامعه روحانیت تغییر دهد. این مجموعه در 30 جلسه توسط استاد رنجبر(از پیشکسوتان و متخصصان تبلیغ در کمپ) و 12 جلسه توسط استاد سیف اللهی (روانشناس بالینی) به این موارد اساسی و کلیدی می پردازند: 1. چگونه با یک فرد معتاد برخورد کنیم 2. نحوه ورود، انس گیری، سخنرانی و برخورد در کمپ های اعتیاد 3. نحوه درمان یک شخص معتاد 4. روش تاسیس کمپ ترک اعتیاد اسلامی 5. روش های پیشگیری از اعتیاد

سوابق علمي و اجرائي استاد دوره

نام استاد: حجت الاسلام والمسلمين رنجبر

روش نمره دهي دوره

60%نمره اين دوره مربوط به آزمون پاياني و 40% آن مربوط به آزمون هاي هر جلسه است.

سرفصل ها

نام نویسی