پریدن به محتوای اصلی

چگونگی تاسیس مجموعه مادر و کودک


  • چگونگی تاسیس مجموعه مادر و کودک نام دوره
  • حجت الاسلام تقدیری استاد
  • ژانویه 24, 2019 آغاز دوره
  • سامانه آموزش مجازی مَدرس ارائه دهنده
  • 17000 تومان قیمت
  • 8500 تومان قیمت با تخفیف
  • 4 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها

نام نویسی