پریدن به محتوای اصلی

آموزش اردوداری


  • آموزش اردوداری نام دوره
  • حجت الاسلام تقدیری استاد
  • آپریل 22, 2018 آغاز دوره
  • مؤسسه فرهنگی آسمان انتظار ارائه دهنده
  • 30000 تومان قیمت
  • 15000 تومان قیمت با تخفیف
  • 11 تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها

نام نویسی