پریدن به محتوای اصلی

تبیین طرح امامت


  • تبیین طرح امامت نام دوره
  • حجت الاسلام سید ناصر میرمحمدیان استاد
  • نوامبر 26, 2020 آغاز دوره
  • بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی ارائه دهنده
  • رایگان قیمت
  • 11 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها

نام نویسی