پریدن به محتوای اصلی

آموزش پرده خوانی


  • آموزش پرده خوانی نام دوره
  • حجت الاسلام حسین قدوسی استاد
  • ژانویه 03, 2017 آغاز دوره
  • سامانه آموزش مجازی مَدرس ارائه دهنده
  • 400000 تومان قیمت
  • 29 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

اطلاعات دوره آموزش پرده خوانی

روشی نو و کاملا ابداعی و جذاب برای ارائه مفاهیم دینی از طریق پرده خوانی، روش های ارائه و اجرا و وسایل کمک آموزشی مورد نیاز، به همراه نمونه هایی از اجرای پرده خوانی را به صورت کاملا کاربردی و مهارتی می توانید در دوره «آموزش پرده خوانی» دنبال کنید.

سوابق علمي و اجرائي استاد دوره

نام استاد: حجت الاسلام والمسلمین حسین قدوسی

    رئیس دارالتحقیق شهید مطهری تبریز و مبلغ با سابقه می باشند پرده خوانی که بیشتر با عبارت "سریال" شناخته شده است از ابداعات استاد حسین قدوسی در تبلیغ معارف دینی می باشد که از روش تخته سیاه آقای قرائتی اقتباس کرده است.

روش نمره دهي دوره

60%نمره اين دوره مربوط به آزمون پاياني و 40% آن مربوط به آزمون هاي هر جلسه است.

سرفصل ها

نام نویسی