پریدن به محتوای اصلی

مخاطب شناسی


  • مخاطب شناسی نام دوره
  • حجت الاسلام والمسلمین خداپرست استاد
  • ژانویه 07, 2018 آغاز دوره
  • سامانه آموزش مجازی مَدرس ارائه دهنده
  • 52000 تومان قیمت
  • 20800 تومان قیمت با تخفیف
  • 29 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

اطلاعات دوره مخاطب شناسی

در این دوره با تدریس حجت الاسلام والمسلمین خداپرست، در طی بیست و نه جلسه به موضوع مخاطب شناسی و شرایط و ضوابط آن خواهیم پرداخت. این مبحث جذاب که از اهمّیت والایی برای همگان برخوردار است، حاوی چهار مبحث توان شناسی، روان شناسی، زبان شناسی، و مسئله شناسی مخاطب است. هرکدام از این چهار مبحث مفید خود به چندین زیرشاخه تقسیم شده که آشنایی با آنها از امتیازات این دوره است. توجه به میزان ادراک مخاطب، لزوم ترسیم اهداف کوتاه مدت، میان مدت، و بلندمدت، اشاره به این مبحث در قرآن و سیرۀ امیرالمؤمنین و لزوم توجه به نیازها و علایق مخاطب از زیرشاخه های این دوره می باشد

سوابق علمي و اجرائي استاد دوره

نام استاد: حجت الاسلام والمسلمين خداپرست

روش نمره دهي دوره

60%نمره اين دوره مربوط به آزمون پاياني و 40% آن مربوط به آزمون هاي هر جلسه است.

سرفصل ها

نام نویسی