پریدن به محتوای اصلی

مخاطب شناسی نوجوان امروزی


  • مخاطب شناسی نوجوان امروزی نام دوره
  • حجت الاسلام تقدیری استاد
  • ژانویه 24, 2019 آغاز دوره
  • سامانه آموزش مجازی مَدرس ارائه دهنده
  • 34000 تومان قیمت
  • 17000 تومان قیمت با تخفیف
  • 12 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها

نام نویسی