پریدن به محتوای اصلی

جریان و آیین داوری

ثبت نام در این درس فقط با دعوت مجاز است

  • جریان و آیین داوری نام دوره
  • جناب آقای دکتر جوهری استاد
  • جولای 10, 2023 آغاز دوره
  • سازمان داوری هدایت ارائه دهنده
  • 540000 تومان قیمت
  • 17 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها