پریدن به محتوای اصلی

شکایت از آراء داوری و اجرای رای داوری

ثبت نام در این درس فقط با دعوت مجاز است

  • شکایت از آراء داوری و اجرای رای داوری نام دوره
  • جناب آقای دکتر جوهری استاد
  • جولای 31, 2023 آغاز دوره
  • سازمان داوری هدایت ارائه دهنده
  • 180000 تومان قیمت
  • 5 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها