پریدن به محتوای اصلی

اخلاق حرفه ای داوری

ثبت نام در این درس فقط با دعوت مجاز است

  • اخلاق حرفه ای داوری نام دوره
  • جناب آقای دکتر صادقی استاد
  • آگوست 12, 2023 آغاز دوره
  • سازمان داوری هدایت ارائه دهنده
  • 540000 تومان قیمت
  • 18 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها