پریدن به محتوای اصلی

اخلاق اسلامی

ثبت نام در این درس فقط با دعوت مجاز است

  • اخلاق اسلامی نام دوره
  • حجت الاسلام آذرشین فام استاد
  • آگوست 16, 2023 آغاز دوره
  • سازمان داوری هدایت ارائه دهنده
  • 660000 تومان قیمت
  • 20 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها