پریدن به محتوای اصلی

پیشگیری از آسییب های اجتماعی

ثبت نام در این درس فقط با دعوت مجاز است

  • پیشگیری از آسییب های اجتماعی نام دوره
  • سازمان تبلیغات اسلامی استاد
  • مارچ 03, 2019 آغاز دوره
  • سازمان تبلیغات اسلامی ارائه دهنده
  • رایگان قیمت
  • 1 جلسه تعداد جلسات