پریدن به محتوای اصلی

راه و رسم طلبگی


  • راه و رسم طلبگی نام دوره
  • حجت الاسلام والمسلمین عالم زاده نوری استاد
  • ژانویه 13, 2020 آغاز دوره
  • سامانه آموزش مجازی مَدرس ارائه دهنده
  • 6700 تومان قیمت
  • 13 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها

نام نویسی