پریدن به محتوای اصلی

راه و رسم طلبگی 4 (موازنه رشد و خدمت)


  • راه و رسم طلبگی 4 (موازنه رشد و خدمت) نام دوره
  • حجت الاسلام والمسلمین عالم زاده نوری استاد
  • آپریل 12, 2020 آغاز دوره
  • سامانه آموزش مجازی مَدرس ارائه دهنده
  • 38000 تومان قیمت
  • 15200 تومان قیمت با تخفیف
  • 15 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها

نام نویسی