پریدن به محتوای اصلی

راه و رسم طلبگی 3 (ویژگی های طلبه مطلوب)


  • راه و رسم طلبگی 3 (ویژگی های طلبه مطلوب) نام دوره
  • حجت الاسلام والمسلمین عالم زاده نوری استاد
  • مارچ 11, 2020 آغاز دوره
  • سامانه آموزش مجازی مَدرس ارائه دهنده
  • 9500 تومان قیمت
  • 17 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها

نام نویسی