پریدن به محتوای اصلی

اصول فعالیت در مناطق هدف بنیاد علوی 3


  • اصول فعالیت در مناطق هدف بنیاد علوی 3 نام دوره
  • دکتر جعفر زارع استاد
  • فوریه 03, 2021 آغاز دوره
  • بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی ارائه دهنده
  • رایگان قیمت
  • 6 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها

نام نویسی