پریدن به محتوای اصلی

اصول فعالیت در مناطق هدف بنیاد علوی 2


  • اصول فعالیت در مناطق هدف بنیاد علوی 2 نام دوره
  • جناب آقای شهبازی استاد
  • فوریه 03, 2021 آغاز دوره
  • بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی ارائه دهنده
  • رایگان قیمت
  • 12 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها

نام نویسی