پریدن به محتوای اصلی

آشنایی با آسیب های احتمالی طرح امام روستا


  • آشنایی با آسیب های احتمالی طرح امام روستا نام دوره
  • حجت الاسلام رفیعی استاد
  • اکتبر 26, 2021 آغاز دوره
  • بنیاد هدایت ارائه دهنده
  • رایگان قیمت
  • 4 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها

نام نویسی