پریدن به محتوای اصلی

آشنایی با سامانه های داوری و قوه قضاییه

ثبت نام در این درس فقط با دعوت مجاز است

  • آشنایی با سامانه های داوری و قوه قضاییه نام دوره
  • استاد توتچی استاد
  • آگوست 19, 2023 آغاز دوره
  • سازمان داوری هدایت ارائه دهنده
  • 120000 تومان قیمت
  • 4 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها