پریدن به محتوای اصلی

مهارت های قصه گویی


  • مهارت های قصه گویی نام دوره
  • حجت الاسلام محمدحسن راستگو استاد
  • ژوئن 19, 2017 آغاز دوره
  • سامانه آموزش مجازی مَدرس ارائه دهنده
  • 117000 تومان قیمت
  • 35100 تومان قیمت با تخفیف
  • 47 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

اطلاعات دوره مهارت قصه گویی

در این دوره حجت الاسلام و المسلمین «راستگو»، طی چهار فصل و با عنوان «قصه گویی»، دربارۀ قصه و ویژگی های آن صحبت می کنند و به طور خاص به موضوع قصه های قرآنی، شرح انواع قصه و ارکان آن می-پردازند. در ادامه اطلاعات جالب و مهمی دربارۀ «زمان»، «مکان»، «حالت»، «شخصیت»، «حرکت» و زیرشاخه های هریک در داستان کسب خواهیم کرد. توجه به «گره داستانی» و «پرداخت» (شامل: صحنه، چهره و حرکت) و به ویژه پرداخت قصه های قرآنی از مباحث شنیدنی در این دوره است. «گفتگو» و «کشمکش»، «حادثه»، «بحران» و تقدم و تأخر ارکان قصه، از دیگر مسائل مورد بحث می باشد.

سوابق علمي و اجرائي استاد دوره

نام استاد: حجت الاسلام والمسلمين راستگو

روش نمره دهي دوره

60%نمره اين دوره مربوط به آزمون پاياني و 40% آن مربوط به آزمون هاي هر جلسه است.

سرفصل ها

نام نویسی