پریدن به محتوای اصلی

تبلیغ در پارک


  • تبلیغ در پارک نام دوره
  • حجت الاسلام وکیل پور استاد
  • آپریل 21, 2017 آغاز دوره
  • سامانه آموزش مجازی مَدرس ارائه دهنده
  • 22000 تومان قیمت
  • 11000 تومان قیمت با تخفیف
  • 10 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

اطلاعات دوره تبلیغ در پارک

ضرورت و اهداف تبلیغ در پارک، تفاوت مخاطبین تبلیغی در پارک و سایر مکان ها، مهارت های لازم برای تبلیغ در پارک، شیوه های رصد و ورود به حلقه های شکل گرفته در پارک، تکنیک های شروع و پایان بحث و ادامه ارتباط در فضای پارک را می توانید در دوره «تبلیغ در پارک» دنبال کنید.

سوابق علمي و اجرائي استاد دوره

نام استاد: حجت الاسلام والمسلمین وکیل پور

روش نمره دهي دوره

60%نمره اين دوره مربوط به آزمون پاياني و 40% آن مربوط به آزمون هاي هر جلسه است.

سرفصل ها

نام نویسی