پریدن به محتوای اصلی

روش تبلیغ در اماکن عمومی


  • روش تبلیغ در اماکن عمومی نام دوره
  • حجت الاسلام اخوان استاد
  • ژانویه 01, 2017 آغاز دوره
  • سامانه آموزش مجازی مَدرس ارائه دهنده
  • 155000 تومان قیمت
  • 12 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

اطلاعات دوره تبلیغ در اماکن عمومی

چگونه در تبلیغ اماکن عمومی از موج های مردمی بهره ببریم؟ برای مدیریت و در دست گرفتن افکار جمعیت در اماکن عمومی از چه ترفندها و راهکارهایی می توان بهره برد؟ چگونگی تقسیم کار و مدیریت نیروها در تبلیغ اماکن عمومی؟ و ... همه و همه را می توانید در دوره «تبلیغ در اماکن عمومی» دنبال کنید.

سوابق علمي و اجرائي استاد دوره

نام استاد: حجت الاسلام والمسلمین اخوان

روش نمره دهي دوره

60%نمره اين دوره مربوط به آزمون پاياني و 40% آن مربوط به آزمون هاي هر جلسه است.

سرفصل ها

نام نویسی