پریدن به محتوای اصلی

روش پژوهش در تبلیغ - دوره اول: اصول و مبانی


  • روش پژوهش در تبلیغ - دوره اول: اصول و مبانی نام دوره
  • حجت الاسلام جهانی استاد
  • ژانویه 15, 2017 آغاز دوره
  • سامانه آموزش مجازی مَدرس ارائه دهنده
  • 39000 تومان قیمت
  • 11700 تومان قیمت با تخفیف
  • 18 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

اطلاعات دوره روش پژوهش در تبلیغ - اصول ومبانی

اگر با این مشکل مواجه شده اید که چگونه برای موضوعات تبلیغی خود پژوهش کنید؟ چگونگی و شیوه های پژوهش تبلیغی و منابعی را که می توانید به دنبال محتوا بگردید را می توانید به صورت کاملا کاربردی و مهارتی در « پژوهش در تبلیغ- اصول و مبانی» دنبال کنید.

سوابق علمي و اجرائي استاد دوره

نام استاد: حجت الاسلام والمسلمین جهانی

روش نمره دهي دوره

60%نمره اين دوره مربوط به آزمون پاياني و 40% آن مربوط به آزمون هاي هر جلسه است.

سرفصل ها

نام نویسی