پریدن به محتوای اصلی

روش پژوهش در تبلیغ - دوره سوم: طرح و محتوا


  • روش پژوهش در تبلیغ - دوره سوم: طرح و محتوا نام دوره
  • حجت الاسلام جهانی استاد
  • آپریل 21, 2017 آغاز دوره
  • سامانه آموزش مجازی مَدرس ارائه دهنده
  • 41000 تومان قیمت
  • 12300 تومان قیمت با تخفیف
  • 16 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

اطلاعات دوره روش پژوهش در تبلیغ - طرح و محتوا

اگر در آماده سازی محتوا دچار مشکل هستید؟ و نمی دانید چگونه یک طراحی تبلیغی کاربردی و جذاب داشته باشید؟ شیوه های آماده سازی محتوا و راهکارهای طرح یک موضوع جذاب و کاربردی را می توانید در «روش پژوهش در تبلیغ- طرح و محتوا» دنبال کنید.

سوابق علمي و اجرائي استاد دوره

نام استاد: حجت الاسلام والمسلمین جهانی

روش نمره دهي دوره

60%نمره اين دوره مربوط به آزمون پاياني و 40% آن مربوط به آزمون هاي هر جلسه است.

سرفصل ها

نام نویسی