پریدن به محتوای اصلی

روش پژوهش در تبلیغ - دوره دوم: انتخاب موضوع


  • روش پژوهش در تبلیغ - دوره دوم: انتخاب موضوع نام دوره
  • حجت الاسلام جهانی استاد
  • ژانویه 15, 2017 آغاز دوره
  • سامانه آموزش مجازی مَدرس ارائه دهنده
  • 29000 تومان قیمت
  • 8700 تومان قیمت با تخفیف
  • 12 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

اطلاعات دوره روش پژوهش در تبلیغ - انتخاب موضوع

اگر در برنامه های تبلیغ خود دچار مشکل انتخاب موضوع هستید؟ و می خواهید متناسب با شرایط و سطوح مختلف، موضوعاتی جذاب و کابردی را انتخاب کنید؟ برای شیوه های انتخاب موضوع و راهکارهای شناسایی چالش های محل تبلیغ و معیارهای انتخاب قالب مناسب می توانید «پژوهش در تبلیغ- انتخاب موضوع» را دنبال کنید.

سوابق علمي و اجرائي استاد دوره

نام استاد: حجت الاسلام والمسلمین جهانی

روش نمره دهي دوره

60%نمره اين دوره مربوط به آزمون پاياني و 40% آن مربوط به آزمون هاي هر جلسه است.

سرفصل ها

نام نویسی