پریدن به محتوای اصلی

اصول قرارگاه پیشرفت و آبادانی

ثبت نام در این درس فقط با دعوت مجاز است

  • اصول قرارگاه پیشرفت و آبادانی نام دوره
  • مهندس ابراهیم پور استاد
  • ژانویه 26, 2017 آغاز دوره
  • ستاد تخصصی پیشرفت و آبادانی ارائه دهنده
  • رایگان قیمت
  • 10 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

اطلاعات دوره اصول قرارگاه پیشرفت و آبادانی

در این سلسله درس‌ها تلاش شده تا الگوی مدیریت متمرکز و فردمحور توسعه غربی در مدیریت جامعه، به چالش کشیده شده و با تأکید بر عدم تطابق آن با فرهنگ دینی و بومی ما، ابعاد مختلف و اصول اساسی مدل مدیریت محله‌محور و مسجدمحور رسول خدا(ص) مورد تشریح قرار گیرد. در این مدل، هسته جهادی مساجد، در مدیریت محله، روستا و شهر، نقش‌آفرینی اساسی کرده و خدمات آموزشی، فرهنگی، درمانی، نشاط، معیشت و اشتغال مردم را ساماندهی می‌کنند. اصول، راهکارها، شیوه ها، نحوه اجرا و ... در اطاعت از امر مقام معظم رهبری برای پیشرفت و آبادی هزار نقطه محروم کشور با چهار رویکرد «زیر ساختی و عمرانی»، «اقتصادی و معیشتی»، «فرهنگی و اجتماعی» و «بهداشت روانی و جسمی» را می توانید در «اصول قرارگاه پیشرفت و آبادانی دنبال کنید.

سوابق علمي و اجرائي استاد دوره

نام استاد: مهندس ابراهیم پور

روش نمره دهي دوره

60%نمره اين دوره مربوط به آزمون پاياني و 40% آن مربوط به آزمون هاي هر جلسه است.

سرفصل ها