پریدن به محتوای اصلی

معرفی کارگروه تعلیم وتربیت قرارگاه پیشرفت و آبادانی

ثبت نام در این درس فقط با دعوت مجاز است

  • معرفی کارگروه تعلیم وتربیت قرارگاه پیشرفت و آبادانی نام دوره
  • جناب آقای خوش اقبال استاد
  • می 18, 2017 آغاز دوره
  • ستاد تخصصی پیشرفت و آبادانی ارائه دهنده
  • رایگان قیمت
  • 7 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

اطلاعات دوره کارگروه تعلیم و تربیت قرارگاه پیشرفت و آبادانی

در این دوره، استاد خوش اقبال، (مسئول کارگروه تربیتِ قرارگاه پیشرفت و آبادنی) ضمن ارائه نگاهی تازه به شیوه ها و الگوهای مدرسه داری در ایران، به موضوعات مهمی از جمله: شیوه های تعلیم و تربیت در دورۀ جدید، تضاد بین آموزش و پرورش در ایران و سایر کشورها، نیازها و مشکلات آموزش و پرورش شهری و روستایی و در مقابل اقدامات کارگروه تعلیم و تربیت در روستاها می پردازد. از جمله مسائل مطرح شده در این دوره، نقدی بر یکسان سازی آموزش شهری و روستایی از دورۀ قاجار به بعد در ایران است که منجر به مهاجرت روستاییان به شهرها شده است. بومی سازی آموزش و پرورش در روستاها و شهرها بر اساس دیدگاه‌های اسلامی، نیازمندی های منطقه و بومی گزینی معلمان از جمله راهکارهای مطرح شده در این دوره می باشد.

سوابق علمي و اجرائي استاد دوره

نام استاد: جناب آقای خوش اقبال

روش نمره دهي دوره

60%نمره اين دوره مربوط به آزمون پاياني و 40% آن مربوط به آزمون هاي هر جلسه است.

سرفصل ها