پریدن به محتوای اصلی

مدیریت زندگی کرونایی


  • مدیریت زندگی کرونایی نام دوره
  • سازمان تبلیغات اسلامی استاد
  • آپریل 29, 2020 آغاز دوره
  • سازمان تبلیغات اسلامی ارائه دهنده
  • 48000 تومان قیمت
  • 19200 تومان قیمت با تخفیف
  • 18 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها

نام نویسی