پریدن به محتوای اصلی

مدیریت فرهنگی مسجد


  • مدیریت فرهنگی مسجد نام دوره
  • حجت الاسلام سعید روحانی استاد
  • فوریه 02, 2017 آغاز دوره
  • سامانه آموزش مجازی مَدرس ارائه دهنده
  • 242000 تومان قیمت
  • 16 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

اطلاعات دوره مدیریت فرهنگی مسجد

هرآنچه یک فعال فرهنگی برای مدیریت مسجد نیاز دارد. نیازهای مهارتی و عملیاتی یک فعال فرهنگی در مسجد مانند پیش نیازهای کارتشکیلاتی، اصول طرح نویسی، اصول کار تشکیلاتی، عوامل مؤثر در زمینه سازی تربیت، نحوه تعامل با امام جماعت، هیئت امناء، مأمومین و خادم مسجد و ... را می¬توانید در دوره «مدیریت فرهنگی مسجد دنبال کنید.

سوابق علمي و اجرائي استاد دوره

نام استاد: حجت الاسلام والمسلمین سعید روحانی

روش نمره دهي دوره

60%نمره اين دوره مربوط به آزمون پاياني و 40% آن مربوط به آزمون هاي هر جلسه است.

سرفصل ها

نام نویسی