پریدن به محتوای اصلی

مدیریت مسجد


  • مدیریت مسجد نام دوره
  • حجت الاسلام والمسلمین تقی قرائتی استاد
  • دسامبر 30, 2019 آغاز دوره
  • مؤسسه مسجد ارائه دهنده
  • 23000 تومان قیمت
  • 11500 تومان قیمت با تخفیف
  • 19 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

اطلاعات دوره مدیریت مسجد

سوابق علمي و اجرائي استاد دوره

نام استاد: حجت الاسلام والمسلمين تقی قرائتی

روش نمره دهي دوره

60%نمره اين دوره مربوط به آزمون پاياني و 40% آن مربوط به آزمون هاي هر جلسه است.

سرفصل ها

نام نویسی