پریدن به محتوای اصلی

عاملیّت مردم در توسعه اقتصاد


  • عاملیّت مردم در توسعه اقتصاد نام دوره
  • جناب آقای دکتر ایزدخواه استاد
  • آگوست 24, 2017 آغاز دوره
  • ستاد تخصصی پیشرفت و آبادانی ارائه دهنده
  • 21000 تومان قیمت
  • 6300 تومان قیمت با تخفیف
  • 7 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها

نام نویسی