پریدن به محتوای اصلی

تبلیغ کودک و نوجوان

یكی از مخاطبان مهّم و آسیب پذیر در تبلیغ دینی، کودکان و نوجوان ها هستند که توجه به نوع نیاز، سطح فکری و رشد عقلانی آنان، می طلبد که مدلها و شیوه های تبلیغی خاص ویژه آنان طراحی و عملیاتی شود در این راستا سامانه آموزش مجازی مَدرس این افتخار را دارد که عرضه کننده روشها و تکنیک های ابداعی تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان با توجه به نیازها، تناسب سن جنس معلومات و استعداد مخاطبان باشد.

وارد شوید یا ثبت نام کنید